Ydelser

Stråtag

Vi tilbyder alle former for stråtag, både i forbindelse med nybyg og ved renoveringer af gamle tage. At lave et nyt stråtag er en proces, der omfatter et unikt materiale sammen med en teknik, der kun kan erhverves gennem mange års arbejde og erfaring. Et nyt stråtag giver et hus en fantastisk udstråling og selvfølgelig også en højere værdi ved salg.

Rygning

Vi udfører rygninger i både halm, lyng, tang, kobber og syet. Rygningens holdbarhed og pris afhænger af de anvendte materialer, og de har alle deres fordele og vidt forskellige udtryk. Inden det besluttes, hvilken type rygning der ønskes, er det en god ide, at du får en snak med os om egnsskikke og traditioner, så vi i samarbejde kan opnå det bedste resultat for dit tag.

Tømrerarbejde

Tagkonstruktioner, nye lægter, forstærkning af gamle spær, isætning af døre og vinduer, opsætning af kviste og ovenlysvinduer, efterisolering. Vores speciale er tømrerarbejde der relaterer sig til tækkefaget, men vi påtager os gerne andre opgaver, hvis du ønsker det.

Mosafrivning og nedpudsning

I nogle tilfælde kan det betale sig at fjerne mos og derved forlænge holdbarheden på stråtaget. En efterfølgende nedpudsning betyder meget for det visuelle udtryk og kan få et gammelt tag til at se næsten nyt ud.

Reparationer

Man kan forlænge holdbarheden på sit stråtag betydeligt ved at sørge for at få udbedret de små skader, der kan komme ved stormvejr eller almindelig slitage i udsatte områder – f.eks. skotrender og kviste. Ofte er skaderne meget mindre, end de ser ud, og kan klares både nemt og billigt.

Vedligeholdelsesplan

En udførlig vedligeholdelsesplan kan hjælpe dig til at få et hurtigt overblik over, hvad dit stråtag har brug for, hvornår, for at opnå den længste levetid. Hvis det ønskes, kan vi sammensætte en serviceordning, så du altid ved, at dit tag er tip-top og klar til alt, hvad det danske vejr byder på.

Brandsikring

Vi tilbyder brandsikring med både Sepatec og Extum , som begge er forskellige typer af brandhæmmende glasfiberdug. Dugen hæmmer accelerationen og udviklingen af branden betydeligt, og sikrer samtidig, at branden bliver slukket på korrekt vis. På denne måde sikrer man sit hus mod både brand og vandskader i forbindelse med slukning af ilden. Ydermere kan en brandsikring med Sepatec eller Extum betyde betydelige nedslag i forsikringspræmien på op til 50%

Kviste og ovenlysvinduer

Vi tilbyder både traditionelle kviste og ovenlysvinduer og rådgiver gerne om både typer af kviste og placeringen af disse. Valget af kviste eller ovenlysvinduer har utroligt meget at sige for både det visuelle udtryk, holdbarheden af taget og lysindfaldet i huset.

Vil du have gode tilbud på tækkearbejde og stråtag?

Meld dig til vores nyhedsbrev, så samler vi lidt gode tilbud og godt læsestof. Du kan altid melde dig fra igen med et enkelt klik.